تبلیغات

کد دعای فرج برای وبلاگ

پایگاه مهدی صاحب الزمان (عج) روستای قلعه میرزاسلیمان شهرستان شاهرود بخش بسطام - نهج البلاغه (ترجمه استاد حسین انصاریان)

نهج البلاغه (ترجمه استاد حسین انصاریان)

شنبه 24 دی 1390 10:09 ب.ظ

نویسنده : پایگاه مهدی صاحب الزمان (عج) حوزه کربلای بسطام

خطبه (19)- خطبه به اشعث بن قیس

خطبه (20)- خطبه در بیدارى از غفلت و توجه به حضرت حق

خطبه (21)- خطبه در توجه به قیامت

خطبه (22)- خطبه هنگامىكه خبر بیعتشكنان جمل به حضرتش رسید

خطبه (23)- خطبه در دلدارى به تهیدستان و تأدیب ثروتمندان

خطبه (24)- خطبه در جنگ با مخالفان

خطبه (25)- خطبه وقتى به او خبر رسید كه ارتش معاویه به شهرها دستاندازى كردهاند

خطبه (26)- خطبه در وصف حال مردم جاهلى و دوران سكوت خود

خطبه (27)- خطبه در نكوهش اصحاب از نرفتن به جهاد

خطبه (28)- خطبه در بىوفایى دنیا و توجه به آخرت

خطبه (29)- خطبه پس از برنامه حكمین و تاخت و تاز ضحّاك بن قیس

خطبه (30)- خطبه درباره قتل عثمان

خطبه (31)- خطبه قبل از جنگ جمل

خطبه (32)- خطبه در نكوهش زمان خود

خطبه (33)- خطبه به هنگام خروجش براى جنگ با اهل بصره

خطبه (34)- خطبه در تحریك مردم براى جنگ با شامیان

خطبه (35)- خطبه بعد از جریان حكمیت

خطبه (36)- خطبه در ترساندن اهل نهروان

خطبه (37)- خطبه در ذكر فضائل خود

خطبه (38)- خطبه در تعریف شبهه

خطبه (39)- خطبه در نكوهش یاران، و دعوت به جهاد

خطبه (40)- خطبه زمانى كه شنید خوارج نهروان مىگویند: لا حُكْمُ اِلاّ لِلّه

خطبه (41)- خطبه در تحذیر از مكر و حیله

خطبه (42)- خطبه در نكوهش آرزوى دراز و پیروزى از هواى نفس

خطبه (43)- خطبه پس از آنكه جریر بن عبداللّه بَجَلى را براى بیعت گرفتن از معاویه فرستاد

خطبه (44)- خطبه وقتى كه مصلقه بن هُبَیره شیبانى به سوى معاویه فرار كرد

خطبه (45)- خطبه در روز فطر در نكوهش دنیا

خطبه (46)- خطبه وقتى كه براى حركت به شام تصمیم گرفت

خطبه (47)- خطبه درباره كوفه

خطبه (48)- خطبه زمان رفتن به سوى شام

خطبه (49)- خطبه در توحید الهى

خطبه (50)- خطبه در بیان فتنه

خطبه (51)- خطبه زمانى كه ارتش معاویه در جنگ صفین آب را بر یاران آنحضرت بست

خطبه (52)- خطبه در بىوفایى دنیا

خطبه (53)- خطبه در مسأله بیعت

خطبه (54)- خطبه وقتىكه به نظر یارانش در اجازه براى آغاز جنگ صفّین تأخیر نمود

خطبه (55)- خطبه در مقایسه یاران پیامبر با یاران خود

خطبه (56)- خطبه در وصف معاویه

خطبه (57)- خطبه در خطاب به خوارج نهروان
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -