تبلیغات

کد دعای فرج برای وبلاگ

پایگاه مهدی صاحب الزمان (عج) روستای قلعه میرزاسلیمان شهرستان شاهرود بخش بسطام - نهج البلاغه (ترجمه استاد حسین انصاریان)

نهج البلاغه (ترجمه استاد حسین انصاریان)

شنبه 24 دی 1390 09:08 ب.ظ

نویسنده : پایگاه مهدی صاحب الزمان (عج) حوزه کربلای بسطام


نام خطبه

خطبه (1)- خطبه در ابتداى آفرینش آسمان و زمین و آدم

خطبه (2)- خطبه پس از بازگشت از صفّین

خطبه (3)- خطبه معروف به شِقشِقیّه

خطبه (4)- خطبه بعد از كشته شدن طلحه و زبیر

خطبه (5)- خطبه بعد از وفات پیامبر(صلى الله علیه وآله) در خطاب به عباس و ابوسفیان

خطبه (6)- خطبه هنگامى كه از او خواستند طلحه و زبیر را دنبال نكند

خطبه (7)- خطبه مریدان شیطان را مذمت مىنماید

خطبه (8)- خطبه براى برگرداندن زبیر به بیعت

خطبه (9)- خطبه در وصف خود و دشمنانش در جمل

خطبه (10)- خطبه در تحریك شیطان نسبت به اهل جمل و عواقب وخیم آن

خطبه (11)- خطبه وقتىكه در نبرد جمل پرچم را بهدست فرزندش محمّد حنفیه داد

خطبه (12)-خطبه وقتى كه در نبرد جمل پیروز شد

خطبه (13)- خطبه در نكوهش بصره و اهل آن پس از نبرد جمل

خطبه (14)- خطبه در همین موضوع (بصره و مردم آن)

خطبه (15)- خطبه در رابطه با برگرداندن املاك بیتالمال

خطبه (16)- خطبه هنگامىكه در مدینه با او بیعت شد

خطبه (17)- خطبه درباره كسىكه در میان مردم عهدهدار منصب قضاوت شود

خطبه (18)- خطبه در نكوهش اختلاف علما در فتاوى


خطبه (58)- خطبه زمانى كه عزم بر جنگ خوارج داشت

خطبه (59)- خطبه وقتى كه خوارج به قتل رسیدند

خطبه (60)- خطبه درباره خوارج

خطبه (61)- خطبه زمانى كه او را از ترور ترساندند

خطبه (62)- خطبه در نكوهش دنیا

خطبه (63)- خطبه در تشویق به عمل صالح

خطبه (64)- خطبه در توحید الهى

خطبه (65)- خطبه در آداب جنگ

خطبه (66)- خطبه در حق انصار

خطبه (67)- خطبه وقتى كه امارت مصر را به محمد بن ابوبكر واگذاشت

خطبه (68)- خطبه در سرزنش اصحاب سست پیمان خود

خطبه (69)- خطبه سحرگاه روزى كه ضربت به فرق مباركش رسید

خطبه (70)- خطبه در سرزنش اهل عراق

خطبه (71)- خطبه در آن درود فرستادن به پیامبر(صلى الله علیه وآله) را تعلیم مىدهد

خطبه (72)- خطبه در بصره درباره مروان بن حَكَم

خطبه (73)- خطبه زمانى كه شوراى خلافت قصد بیعت با عثمان كرد

خطبه (74)- خطبه زمانى كه شنید بنىامیّه او را متهم به قتل عثمان مىكنند

خطبه (75)- خطبه در تشویق به عمل صالح

خطبه (76)- خطبه هنگامىكه سعید بن عاص حق او را بازداشت

خطبه (114)- خطبه در طلب باران

خطبه (115)- خطبه در اندرز به یاران

خطبه (116)- خطبه در نكوهش كسانى كه به مال و جان بُخل مىورزند

خطبه (117)- خطبه درباره یاران شایسته خود

خطبه (118)- خطبه زمانىكه مردم را جمع نمود و آنان را به جهاد ترغیب فرمود

خطبه (119)- خطبه در فضیلت خود و موعظه یاران

خطبه (120)- خطبه بعد از لیلة الهریر

خطبه (121)- خطبه در خطاب به خوارج

خطبه (122)- خطبه هنگام نبرد صفین به یارانش فرمود

خطبه (123)- خطبه در فرار یاران

خطبه (124)- خطبه در ترغیب یارانش به جهاد

خطبه (125)- خطبه در رابطه با خوارج وقتى كه حكمیت را انكار كردند

خطبه (126)- خطبه وقتى به او گفتند كه چرا در تقسیم بیتالمال میان همه مساوات مىكند

خطبه (127)- خطبه باز هم به خوارج

خطبه (128)- خطبه از پیشامدها و فتنههاى بصره خبر مىدهد

خطبه (129)- خطبه درباره پیمانهها و ترازوها

خطبه (130)- خطبه به ابوذر(رحمه الله) هنگامىكه او را به ربذه تبعید كردند

خطبه (131)- خطبه در فلسفه قبول حكومت و توصیف امام حق

 دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -